Hestetyvens MaanedsbreveiiiWebmaster: Dines Bogø


Hestetyven blev likvideret af BOPA på Hitlers fødselsdag 1944. Hestetyven - generelt

Fra januar 1935 udgav redaktør Rudolf Christiansen de såkaldte "Maanedsbreve". Det var et mindre hefte, der henvendte sig til erhvervslivet med beskrivelser af kommunismens sande ansigt.